Etiket: Disleksiyle Yaşamak ve Eğitimdeki Engeller

  • Disleksi: Görünmeyen bir zorluk

    Disleksi: Görünmeyen bir zorluk

    Disleksi, okuma becerilerini etkileyen yaygın bir öğrenme güçlüğüdür. Dislektik bireyler, harfleri ve sözcükleri tanıma, heceleme ve anlamlandırma konusunda zorluk yaşarlar. Bu durum, genellikle zeka ile ilgili değil, beyindeki dil işleme süreçleriyle alakalıdır. Disleksi, çocukluk döneminde ortaya çıkar ve bireyin hayatı boyunca devam eder. Peki, disleksiyle yaşamak nasıl bir deneyimdir ve eğitim sistemleri bu duruma nasıl…